Landschap

Oud Wageningen schrijft op hun website en beter kunnen we het niet vertolken:

Als je er woont lijkt het gewoon, maar dat is het niet. De Wageningse Eng is juist heel bijzonder en daarom aangewezen als ‘Landschap van Nationaal belang’. De eeuwenoude, glooiende akkers, gescheiden door bosjes en houtwallen bieden een fraai aanzicht en een herinnering aan het historisch landgebruik.

Maar er is meer. Gelegen op de flank van de Wageningse Berg vormt de Eng de verbinding tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei. Behalve aan zijn gebruiksmogelijkheden en esthetische en cultuurhistorische waarde ontleent de Eng zijn betekenis ook aan de centrale positie tussen deze twee totaal verschillende gebieden, die hun vorm te danken hebben aan hun letterlijk bewogen verleden.
Vallei en Veluwe vormen een aandenken aan de voorlaatste ijstijd, dat uniek is binnen Nederland. Nergens in ons land kan je zo goed zien welke sporen het ijs heeft achtergelaten. Dankzij de duidelijke patronen in het reliëf zijn de gevolgen voor het historisch landgebruik en de huidige natuur nog goed te herkennen. Wie dit weet, kan het zien, begrijpen en waarderen.

Aantasting van een deel van dit gebied vermindert de waarde van het geheel. De oude bouwlanden op de flank van de stuwwal Lunteren – Wageningen zijn zeer gevoelig voor aantasting. Ze liggen vlak bij de overgang van laag naar hoog, waar mensen van oudsher graag wilden wonen. Daardoor zijn de meeste van deze bouwlanden in de vorige eeuw verdwenen onder stedelijke bebouwing.
De Wageningse Eng is een van de weinige oude bouwlanden die nog gespaard zijn gebleven, waardoor het verband tussen de geologische ontstaanswijze en het historisch landgebruik hier nog goed herkenbaar is. Het landschap is nog ‘leesbaar’. Leesbaarheid van het landschap is voor veel mensen belangrijk om zich thuis te kunnen voelen in de omgeving waar zij wonen. Wie begrijpt hoe het landschap in elkaar zit, kan het beter waarderen en is er zuiniger op.