Agrariërs

Met agrariërs bedoelen we de gebruikers die grotere percelen bebouwen. Dan kan zijn mais, zoals we ieder jaar zien rondom de Dolderstraat-Zoomweg of bijvoorbeeld weilanden waar koeien grazen (Breunissen Limousins aan de Geertjesweg).

En laten ook niet onze graantelers vergeten, zij hebben een eigen website: https://www.korenschoof.org/