Duurzaam watergebruik

Index:

Voor verschillende gebruikersgroepen op de Wageningse Eng (akkerbouwers, veehouders, volkstuinhouders, pluktuinhouders, kwekerijen en bewoners) is water essentieel om hun hoofdactiviteiten uit te kunnen voeren. Daarbij wordt verantwoord watergebruik en waterbeheer steeds belangrijker met oog op klimaatverandering, grondwaterdaling en toenemende schaarste en kostenstijging van (drink)water. Hoe kunnen belanghebbenden op de Eng nu en in de toekomst duurzaam omgaan met water?

Aanleiding

De Stichting Wageningse Eng (SWE) zet zich in voor het behouden en waar mogelijk versterken van de vele waarden van de Wageningse Eng. In het voorjaar van 2021 heeft zich een kleine werkgroep geformeerd die heeft geconcludeerd dat grondwatergebruik in de volkstuinen op de Wageningse Eng geprefereerd wordt boven drinkwater, omdat er een verwaarloosbare hoeveelheid grondwater van voldoende kwaliteit onttrokken wordt uit dezelfde bron als waar het drinkwater vandaan komt. De volkstuinders zijn een belangrijke en omvangrijke groep gebruikers op de Eng, maar de SWE heeft aangegeven dat er behoefte is aan een breder onderzoek en een bredere discussie over water op de Eng om duurzaam watergebruik te kunnen waarborgen. De Wetenschapswinkel geeft hier gehoor aan.