Bestuur

Het bestuur van de SWE is onlangs vernieuwd. Dit als een logisch vervolg op het in 2020 afgeronde visietraject voor de Wageningse Eng. Het bestuur bestaat momenteel uit Ciska van der Genugten (voorzitter), Arno Boon (penningmeester) en Joost Backx (secretaris). Daarnaast woont de voorzitter van de Raad van Advies, Freek Aalbers, de bestuursvergaderingen bij. We zijn nog op zoek naar 1 of 2 bestuursleden extra.

Ciska van der Genugten (voorzitter)

vertegenwoordiging dierhouders


Ik ben al sinds 1998 actief op de Eng, eerst 9 jaar als bestuurslid van De Nieuwe Ronde, de laatste jaren als dierhouder. De Wageningse Eng is een prachtig landschap, waar veel mensen plezier aan hebben, zowel de mensen die er wonen of werken, een volkstuin hebben of dieren houden, als degenen die op mooie (en minder mooie) dagen op de Eng wandelen of fietsen. De Eng is echter ook kwetsbaar. Sluipenderwijs verandert het karakter, gebeuren er dingen waarvan je je afvraagt of dat wenselijk is en of het de Eng wel ten goede komt. Gelukkig is er nu een visie, waarin staat wat er waardevol is aan de Eng en waar we met de Eng naartoe willen. De Stichting Wageningse Eng heeft zich tot doel gesteld om te helpen de visie te realiseren en zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, eerst in de Klankbordgroep van het visieproces, nu als voorzitter van de SWE.

Ik ben in 1990 in Wageningen komen wonen om Biologie te studeren en vervolgens blijven hangen. Ik werk al ruim 23 jaar bij Geldersch Landschap & Kasteelen als Specialist Cultuurhistorie.

Arno Boon (penningmeester)

vertegenwoordiging bedrijven & ondernemers


Het is voor de Wageningse ENG er op of er onder: na ruim 20 jaar discussie is in 2019 mede door de inzet van veel betrokkenen uit het gebied (in de klankbordgroep) een knoop doorgehakt t.a.v. de visie (wat willen we met z'n allen met de ENG). Die moet nu handen en voeten krijgen. Dat is spannend omdat de gemeente er in feite geen geld voor over heeft en ook handhaving alleen gebaseerd is op incidenten: alleen als burgers of organisaties iets aanhangig maken komt de gemeente in actie (dat is de gemeente verplicht).

Dat is natuurlijk voor zo'n prachtig gebied waar zoveel mensen van genieten (en waar ca. 500 eigenaren zijn) veel te weinig. Daarom ben ik, na het lidmaatschap van de Klankbordgroep en het  tot stand komen van de visie op de ENG ook lid geworden van het bestuur van de st. de Wageningse ENG. Zoals vaker wordt ik dan penningmeester; zonder een goed financieel beleid maar ook zonder fondsenwerving geen sterke stichting.
Verder vind ik communicatie van groot belang; we moeten er voor zorgen dat iedereen weet wat er speelt zodat de betrokkenheid ook groeit. Dat zal dan niet gaan zonder discussie; maar dat is beter dan nu: mensen die netjes vragen of zij iets mogen (vaak met het doel om de ENG mooier te maken) moeten eindeloos wachten terwijl mensen die gewoon doen geen strobreed in de weg gelegd wordt (en niet zelden de ENG alleen maar bekijken vanuit hun particulieren standpunt). De ENG hebben we te leen van komende generaties, immers.

En over mijzelf; ik woon sinds 1982 in Wageningen  en studeerde - paar jaar - Plantenziektenkunde -; sinds 2006 woon ik aan de Grintweg 277 waar we de boerderij uit 1790 gerestaureerd hebben. Ik stond aan de wieg van het behoud van steenfabriek de Bovenste Polder (1923), was lid van de gemeenteraad (2002-2006), was voorzitter van 't Wagenings NUT (1999-2017) en werkte voor het Universiteitsblad (1991-2001). Vanaf 2002 ben ik directeur van BOEi (www.BOEi.nl) een landelijke organisatie die monumenten restaureert en een eigentijdse invulling geeft (zoals op de ENKA in Ede).

Joost Backx (secretaris)

In 1980 ben ik in Wageningen komen wonen bij de start van mijn studie biologie en ik woon er nog steeds met veel plezier. Ik geniet van de mooie omgeving. Het rivierengebied, de Wageningse berg en de Veluwe binnen handbereik. Maar ik geniet in het bijzonder van de Eng. Ik heb daar een volkstuintje en houd daar bijen. Met mij genieten veel sporters, wandelaars en andere gebruikers van dit unieke gebied. Daarom besloot ik in 2017 lid te worden van de SWE om ook zelf een steentje bij te dragen aan het behoud en het versterken van de waarden van dit bijzondere gebied. Ook binnen mijn werk bij Rijkswaterstaat zet ik me in voor de kwaliteit van de groene en blauwe leefomgeving. Mijn kennis en ervaring zet ik dus ook graag in om met de gebruikers van de Eng de waarden van de Eng te behouden en waar mogelijk te versterken zodat we er samen nog lang van kunnen genieten.

Tom Kool

Ik ben in 1951 in Wageningen geboren en woon er nog steeds met veel plezier. Ben van oorsprong  werktuigbouwkundige maar als ondernemer geboren en dat heb ik mijn werkzame leven ook gedaan. Nadat wij ons bedrijf verkocht hebben ben ik door de toenmalige voorzitter van het WOC gevraagd om iets voor de Wageningse binnenstad te doen. Dat heeft geresulteerd dat ik samen met de stichting ondernemersfonds Wageningen (SOW) het centrummanagement heb ontwikkeld. Dat heeft de verbinding gemaakt tussen de ondernemers in de binnenstad en behartigt ook hun belangen. Verder wordt door SOW ook de marketing voor de stad gedaan. Ik hoop met deze ervaring ook iets bij te kunnen dragen aan de organisatie in de Wageningse Eng.
Sinds 2007 wonen we aan de rand van de Wageningse Eng en ben zeer gemotiveerd om de kwaliteit en schoonheid van de Eng te bewaren en waar kan, samen met alle gebruikers van de Eng, nog te verbeteren