Raad van Advies

De SWE wordt ondersteund door een Raad van Advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. In deze raad hebben de verschillende belangencategorieën (bewoners, gebruikers, eigenaren, recreanten, milieu- en landschapsorganisaties) een plek. De leden hebben zitting in de raad op persoonlijke titel en zonder last en ruggespraak. De SWE legt jaarlijks verantwoording af in een openbare jaarvergadering.

Freek Aalbers (voorzitter Raad van Advies)

De Stichting Wageningse Eng wordt ondersteund door een Raad van Advies (RvA) bestaande uit vertegenwoordigers van diverse op De Eng aanwezige belangengroepen.
De RvA brengt waardevolle kennis, ervaring en een netwerk in en voelt zich verbonden met de visie op de Wageningse Eng.

Herman Savenije

contact volkstuinen

Sinds begin 2021 zit ik in de Raad van Advies van de SWE en ben als zodanig aanspreekpunt voor allerlei zaken die te maken hebben met volkstuinen op de Eng.

Verspreid over de hele Eng zijn er verschillende grondeigenaren die volkstuinen verhuren op volkstuincomplexen en volkstuinders die een eigen stukje grond bezitten. Er zijn momenteel ruim 600 volkstuinders. Zij vormen in hun totaal en diversiteit een belangrijke groep gebruikers op de Eng.
Net als in de rest van Nederland is er ook in Wageningen veel belangstelling voor volkstuinen. Zelf heb ik met veel plezier een volkstuin aan de Dolderstraat.

Als contactpersoon volkstuinen zie ik als een belangrijke ambitie dat de volkstuinders plezier aan hun hobby beleven en tegelijkertijd dat ze individueel en als groep zo goed mogelijk bijdragen aan een mooie, duurzame en diverse Eng. De Visie Wageningse Eng, die de gemeente Wageningen op 15 juni 2020 heeft vastgesteld, is daarbij een belangrijke referentie.
Een goede informatievoorziening, communicatie en dialoog (korte lijntjes) over ontwikkelingen en initiatieven die de volkstuinen en volkstuinders op de Eng aangaan, vind ik belangrijk. Hiervoor probeer ik een netwerk van contacten te onderhouden, tuinders te ontmoeten, en waar mogelijk initiatieven van de grond te krijgen en te ondersteunen die het plezierig tuinieren en een mooie Eng bevorderen

Heb je vragen, ideeën of concrete suggesties, aarzel dan niet me aan te spreken of contact op te nemen via mijn e-mail: herman.savenije@planet.nl (hier mailadres volkstuinen@wageningseenng.nl - redirect naar prive mailadres).

Marten Renkema

contact bewoners

Trudi van Ingen

contact natuur- en landschapsorganisaties

Conny Almekinders

contact agrarische ondernemers

Martin Heutink

contact kwekerijen en pluktuinen

Jan Bakker

contact landeigenaren

Hans Kruishoop

contact bewoners Noorder Eng Bennekom