De tuin van Wageningen

Elke kwaliteit, of het nu een natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische of belevingswaarde of gebruikskwaliteit is, draagt bij aan de identiteit van de Eng. Door de kleinschalige aard samen met de diversiteit aan waarden en gebruik wordt de Eng ook wel de ‘Tuin van Wageningen’ genoemd.