Gebruikers

Dit gebied gaat over de gebruikers van de Eng. Want waar hebben we het over als we praten over volkstuinders, dierenhouders of recreanten. Een inventaris handig zijn als was het maar de impact die sommige maatregelen kunnen hebben op bepaalde groepen. Aan de rechterkant de opsomming van de gebruikers zoals wij die op dit moment zien. Deze indeling heeft ook een 1 op 1 relatie met het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrieven.

De sub-pagina’s geven meer detail informatie over de groep. Maar wellicht extra informatie zoals het beschikbaar komen van volkstuinen. Of links naar projecten specifiek voor die doelgroep. De projecten, nieuwsbrieven, etc, staan allemaal in onze kennisbank.