Meidoornhagen

Goed nieuws: de Gemeenteraad heeft besloten om mee te werken aan het aanvragen van een ontheffing bacterievuur voor de Wageningse eng. In september 2021 moest een prachtige meidoornhaag op last van de overheid gerooid worden omdat er bacterievuur in werd aangetroffen. Wageningen ligt in een zone waarin scherp gelet wordt op bacterievuur, wegens de belangen van de boomteelt in de omgeving. Zie https://www.gelderlander.nl/de-vallei/gevaarlijke-plantenziekte-woekert-over-wageningse-eng-en-drijft-landbezitters-tot-wanhoop-staan-er-alleen-voor~af933ccb/

De SWE heeft daarop een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin o.a. werd gepleit om de procedure op te starten om een ontheffingsstatus te krijgen. Daar gaat dan kennelijk een half jaar overheen, waarin er een voorstel voor de Raad wordt voorbereid. Maar in maart 2022 heeft de raad besloten dat de gemeente die status aan gaat vragen. Er zal nog wel enige tijd overheen gaan voor de hele procedure is doorlopen, maar als alles goed gaat zijn de meidoorns op de Eng dan niet meer vogelvrij.