Wie zijn wij?

De Stichting Wageningse Eng bestaat momenteel uit drie onafhankelijke en enthousiaste bestuursleden. Zij zetten zich in voor het behouden en waar mogelijk versterken vele waarden van de Eng: natuurlijk, landschappelijk en ecologisch. Ook stimuleert en faciliteert de SWE het ontwikkelen van nieuwe duurzame gebruiksvormen op en voor de Eng.

De SWE is een onafhankelijke stichting en heeft een budget waaruit zij haar activiteiten en ondersteuning van activiteiten financiert. Dit budget wordt via de Gemeente verkregen en gevoed, onder meer door subsidie van de Provincie Gelderland. De SWE wordt ondersteund door een Raad van Advies die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.