Voorjaar op en rond de Wageningse Eng

Het heeft even geduurd dit jaar, want het was lang koud en droog. Maar de Wageningse Eng is nu toch weer helemaal terug tot leven. Op het meest noordelijk gedeelte van de Wageningse Eng is het een fraai gezicht. In maart was daar al gerst voor Ons Bier ingezaaid door de mannen van ‘De Korenschoof’, en afgelopen weekend zijn ook de bloemenmengsels ingezaaid in stroken langs de akker. Die dienen om het straks de bijen, insecten en vogels op de Wageningse Eng naar de zin te maken. Asperges produceren ook weer geweldig, al zijn de temperaturen nog steeds niet erg hoog, dus per dag is de oogst niet zo groot. Maar dat zorgt alleen maar voor een langer productieseizoen!

Verder vergaderde de vrijwilligersgroep die het Klompenpad op de Wageningse Eng onderhoudt. Het Klompenpad over de Wageningse Eng lijkt erg in trek te zijn. De afgelopen maanden had de website meer dan 7000 hits, en er zijn ruim 500 folders verkocht! En iedereen die regelmatig op de Wageningse Eng is ziet de klompenpadwandelaars lopen, vaak met stevige schoenen en rugzak.

Trouwens, op 30 mei wordt ook het Hartense Pad geopend. Dit Klompenpad start bij De Beken, in het Renkumse beekdal, het heeft een zogenaamd ‘overstappunt’, waarvandaan wandelaars op het Wageningse Engpad verder kunnen lopen. Zo ontstaat er een prachtig wandelnetwerk door de Gelderse Vallei en over de stuwwallen van de Veluwe.

Conny Almekinders

Blog Conny