Visie op Wageningense Eng in afrondingsfase

Na een moeizame start in 2018 heeft de gemeente Wageningen de de aanpak van de ontwikkeling van een visie voor de Wageningse Eng gewijzigd. De grote participatiebijeenkomsten heeft men in 2019 verwisseld voor een klankbordgroep waarin de gebruikers van de eng breed vertegenwoordigd zijn. Voor de zomer is deze actieve groep drie keer bij elkaar geweest in overleg en werd op initiatief van een deel van de klankbordgroep, een bezoek aan de Wageningse Eng gebracht. Mede door de inbreng vanuit de klankbordgroep, maar ook doordat de opstellers van de visie halverwege kozen voor een beschrijving op hoofdlijnen, kon men vlak voor het zomerreces al bijna spreken van een concept-eindversie. Sindsdien is het stil bij de gemeente en zijn de leden van de klankbordgroep in afwachting van de definitieve afronding. We nemen aan dat we in september wel bescheid zullen weten hoe dat gaat verlopen.

De SWE heeft getracht een constructieve inbreng te leveren, maar heeft toch ook vooral goed geluisterd naar de wensen van de bewoners en gebruikers. Naar oordeel van SWE ligt er nu een visie die een goede balans kent tussen ruimte bieden aan ontwikkelingen en rekening houden met de kernkwaliteiten van de Wageningse Eng. De SWE ziet graag een rol voor zich om een deel van de uitvoering te ondersteunen, maar vindt ook dat de klankbordgroep en gemeente zich daarover moeten uitspreken.

Dat gesprek gaan we in de komende maanden voeren.