Visie op de Wageningse Eng

De gemeente Wageningen heeft op last van de provincie Gelderland een nieuwe visie traject voor de Wageningse Eng gestart. Deze visie wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld en krijgt daarmee een formelere status dan de eerder ontwikkelde visies.

De visie start met een uitgangspuntennotitie. Daarnaast is een eerste bijeenkomst geweest op 17 januari 2018. In die bijeenkomst bleken wel de goede bedoelingen van de gemeente maar ontbeerde men het besef dat er in eerdere jaren door de SWE en TAWE en andere instanties al zoveel materiaal was verzameld waar men gebruik van had kunnen maken. Die boodschap is gelukkig wel doorgekomen.

Op de website van de gemeente kunnen verslag van de avond en de concept-uitgangspunten notitie gedownload worden. Ook vindt u er de aankondigingen van de twee avonden die nog komen op 22 februari en 17 april.

U vindt de stukken hier: klik om naar de gemeentepagina te gaan. Opent in een nieuw venster.

Wij gaan het project kritisch volgen en zullen vanuit onze eigen missie en visie onze inbreng leveren in dit traject. Mocht u zaken aan ons willen mee geven of u maakt zich zorgen over wat zich ontwikkelt aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Op naar een mooie eng, waar zo veel mogelijk mensen van kunnen genieten.