Verslag bijeenkomst Duurzaam Watergebruik (incl. presentaties)

Hoofdbevindingen uit de bijeenkomst – Dinsdag 16 januari 2024:

  1. Neerslag is de belangrijkste bron van watergebruik op de Eng.
  2. Zomers worden droger en winters worden natter.
  3. Er valt meer dan voldoende neerslag op de Wageningse Eng om te voldoen aan de waterbehoefte van grondgebonden activiteiten. Slechts 2,5% van de totale jaarlijkse hoeveelheid neerslag dat naar het grondwater gaat, wordt als aanvullend water gebruikt op de Eng. Vooralsnog hoeft het oppompen van grondwater niet de grootste zorg te zijn
  4. Voor de gebruikers op de Eng gaat het dus vooral over maatregelen om de langere en intensere droogteperiodes te overbruggen. Het belang van een gezonde bodem die in staat is om 1 á 1,5 meter hangwater zo goed en zo lang mogelijk vast te houden, is hierbij essentieel. Dit is met name belangrijk voor de volkstuinen, dierhouders, kwekerijen, oogst- en pluktuinen, agrariërs en zeker ook voor de biodiversiteit.
  5. Er zijn zeer veel opties die gebruikers ter beschikking staan en zelf ter hand kunnen nemen om de wateropvang, waterbeschikbaarheid, het watervasthoudend vermogen van de bodem e.d. te bevorderen. Veel hiervan is al bekend bij de Eng gebruikers. Het eindrapport van het onderzoeksproject ‘Duurzaam watergebruik op de Wageningse Eng’ en het verslag van de waterbijeenkomst geven vele voorbeelden. Ook op internet is veel informatie hierover beschikbaar.
  6. Conclusie uit het onderzoeksrapport ‘Duurzaam watergebruik op de Wageningse Eng’ is: het meest duurzame watergebruik op de Eng is neerslag aangevuld met een combinatie van grondwater en drinkwater. Zuinig omgaan met water op de Eng is een pré.
  7. Gebruikers op de Eng hebben behoefte aan onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring door bij elkaar op bezoek te gaan, tips uit te wisselen, maar ook het attenderen op nieuwe kennis. Dit wordt een belangrijke actie gevonden om mee aan de slag te gaan. De Stichting Wageningse Eng kan dit oppakken om te stimuleren en te faciliteren. DE SWE-website zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen. De Werkgroep Richtlijnen Volkstuinen is momenteel bezig met de uitwerking van een platform/netwerk van en voor volkstuinders, waarbij aangesloten zal worden bij de
    SWE-website.

Bijlagen:
Uitgebreid verslag
Presentaties sprekers

 

Plaats een reactie