SWE bezoekt Doesburger Eng

Verbondenheid met de Doesburger Eng

Op maandag 15 augustus jl. bracht een kleine delegatie van de Wageningse Eng een bezoek aan de Doesburger Eng. Het bestuur van de Stichting Buurtschap Doesburger Eng (SBDE) had de Stichting Wageningse Eng uitgenodigd voor een informele uitwisseling. Wat kunnen de twee stichtingen die ieder waken over de ontwikkeling van een uniek eng-gebied van elkaar leren?

Door de vasthoudendheid van Albert van Weerdenburg (secretaris van SBDE) werd uiteindelijk een min of meer geschikt moment gevonden. Het was een mooie avond en Otto Vloedgraven (adviseur SWE), Conny Almekinders (Korenschoof en voormalig lid bestuur SWE) en ik werden hartelijk ontvangen en eerst uitgenodigd voor een wandeling. We werden kundig rondgeleid, waarbij naast Albert ook Ina Scheer en Marco Verschuur meeliepen en ons van alles vertelde over het bijzondere landschap.

Het open deel van de Doesburger Eng wordt gekenmerkt door het agrarisch gebruik. Redelijk wat maïs met soms kruidenrijke akkers en verderop graan. De percelen zijn veelal gescheiden door mooie zandpaden. Met regelmaat moesten we aan de kant voor fietsers want er wordt in en rondom het gebied veel gerecreëerd. Anders dan de Wageningse Eng zagen wij geen volkstuincomplexen of paarden. Op het open gedeelte ook geen enkele opslag van bomen, wat natuurlijk een prachtig beeld geeft van een open landschap. Heel anders dan de Wageningse Eng, waar we van doen hebben met een multifunctioneel, soms intensief gebruik en veel opslag van groen.

Vanuit het open landschap liepen we richting spoor en daarover heen richting bossen. Mooie oude stukjes bos waar een  oude wildwal over een heel groot stuk heel herkenbaar aanwezig is. Dat hoort ook bij de Doesburger Eng. Bijzonder was dat deze wildwal in vroeger tijden doorliep naar Ede en via Bennekom  rechtstreeks verbonden was met de wildwallen van de Wageningse Eng. Daarvan zijn slechts hier en daar wat restanten terug te vinden.

Op de terugweg passeerden we de fraai gerestaureerde Doesburger molen om vervolgens bij In Goede Aarde (rustpunt dat wordt beheerd door Hennie van Weerdenburg en waar dag opvang is) met elkaar in gesprek te gaan over het besturen van zo’n prachtig gebied. Bij dit gesprek sloten Magda Veenendaal (voorzitter van de SBDE) en Theo Dijkstra (bestuurslid) aan en er ontstond een levendig gesprek.

We hebben vervolgens onze ervaringen uitgewisseld en geconstateerd dat we veel van elkaar kunnen leren en te vertellen hebben. Hoe hou je de aandacht voor een gebied levend, hoe zorg je voor het behoud van de unieke kwaliteiten van het gebied en wat vormt een daadkrachtig bestuur? Dat soort onderwerpen zijn levendig besproken.

Vanuit het perspectief van de SWE zie ik duidelijke parallellen. Impuls aan de graanteelt, het stimuleren van kruidrijke akkers of akkerranden en het organiseren van oogstfeesten om het gebied onder de aandacht te brengen van de omgeving zijn zaken die ons binden. Net als in Wageningen beschikt de Doesburger Eng over een goed belopen Klompenpad dat vele bezoekers van buiten trekt.

Maar we zien ook duidelijke verschillen in het landschap en gebruik. En zo ook in de samenstelling van het bestuur. De SWE bestuursleden zijn geselecteerd op hun interesse en profiel en hebben bij voorkeur geen directe belangen op de Wageningse Eng. De SBDE bestuursleden zijn juist nauw betrokken bij het gebied en de meeste wonen of werken er. Dat laatste model lijkt ook goed te werken. We ervaren het bestuur van de Doesburger Eng als een daadkrachtig bestuur. Een bestuur dat beseft dat haar relatie met de gemeente en de agrarische gemeenschap als drager van het landschap heel belangrijk zijn. Het bestuur van de SBDE bundelt ook heel wat jaren werkervaring in bedrijfsleven, schoolwezen of bestuur en wendt die expertise goed aan.

Minder maïs, een gezonde boerenstand en veel bezoekers vanuit Ede en wijdere omgeving ziet het bestuur als mooie uitdaging voor de nabije toekomst. Wat extra financiering voor sommige zaken zou welkom zijn.

Uiteindelijk verlaten wij in de avondschemering het gebied en worden we hartelijk uitgezwaaid door het bestuur, niet nadat we hebben afgesproken om op termijn een tegenbezoek te organiseren. Lopend over dat stukje Doesburger Eng richting ons vervoermiddel valt het ons opeens op hoe stil en donker het is op deze eng. Uniek.

Ronald Lanters
vz. Stichting Wageningse Eng

Voor meer informatie over de Doesburger Eng zie: http://www.doesburgerbuurt.nl/

Doesburger Eng