Startbijeenkomst inventarisatie planten en dieren

De Wageningse Eng heeft hoge ecologische waarden, maar wat er precies aan planten en dieren zit en waar deze precies zitten is eigenlijk niet bekend. De Stichting Wageningse Eng heeft de KNNV Wageningen (Vereniging voor Veldbiologie) gevraagd om in 2022 de planten en dieren op de Eng te inventariseren.

Op zaterdag 26 maart is er een startbijeenkomst op de voormalige korfbalaccommodatie aan de Dolderstraat 88. We starten om 15:00 uur. Inloop met koffie en thee is mogelijk vanaf 14:45 uur. We sluiten de bijeenkomst rond 17:00 uur af met een gezamenlijke borrel. Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? U kunt u zich aanmelden via info@wageningseeng.nl.

Tijdens de bijeenkomst leggen vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen van de KNNV uit hoe ze van plan zijn om de inventarisaties uit te voeren. Zo onderzoeken ze welke organismen (van planten tot vogels en van mossen tot paddenstoelen) op de Eng voorkomen. Alle soorten organismen waarvan de KNNV’ers verstand van hebben, worden meegenomen. Gedurende het jaar zullen de eerste resultaten al bekend gemaakt worden en in 2023 komt er een rapport met alle waarnemingen.

We hopen dat de inventarisatie nuttige informatie oplevert, die de SWE en KNNV kan delen met grondeigenaren, gebruikers en bezoekers van de Eng. Ook verwachten we aanbevelingen te kunnen doen voor het met elkaar verder versterken van de biodiversiteit op de Eng.

We hopen u graag te ontmoeten op de startbijeenkomst!