Projecten

Stichting de Wageningse Eng wil door het uitvoeren van projecten de Eng mooier maken en de vele gebruikers van de Eng nader tot elkaar brengen.

In 2022 worden een aantal projecten gestart: