Oogsttijd

De zomer is al weer over de helft. Op de Wageningse Eng is afgelopen week het graan geoogst en het stro verpakt. Het gerst wordt deels vermout om er bier mee te brouwen, maar er wordt ook een gedeelte gebruikt als biologisch veevoer. Rogge is naar de molen De Vlijt gebracht om daar te worden vermalen en te verkopen. Het stro is voor boerderij de Hooilanden, om de melkkoeien en jongvee deze winter weer een goed bed in de stal te geven. Vanaf nu ligt het veld weer open. Wel zijn er nog de akkerranden voor vogels, insecten en kleine knaagdieren. Die blijven, tot de eerste vorst.

Strobalen