De Wageningse Korenschoof

De Wageningse Korenschoof is een kleine stichting die op de Wageningse Eng graan teelt voor het maken van écht Wagenings bier: Ons Bier. Wij laten onze gerst in kleine partijen brouwen door ambachtelijke brouwers en leveren rogge aan molen De Vlijt. Wij zijn meer dan een groep graantelers: we streven ernaar om op duurzame wijze Veluwse gronden hun oorspronkelijke bestemming terug te geven.

Anton Nigten (secretariaat)
Geertjesweg 114
6704 PD Wageningen
aonigten@hotmail.com

www.korenschoof.org