Stimuleren van duurzaam agrarisch ondernemerschap

Het ontwikkelen en stimuleren van duurzaam agrarisch ondernemerschap biedt de Eng een goede basis op de lange termijn en vormt een voorwaarde voor behoud en ontwikkeling van het karakteristieke Eng-landschap. De ontwikkeling van graanteelt scoort daarbij hoog. Het hoort en past bij de Eng, zowel vanuit een cultureel, landschappelijk als ecologisch opzicht (diversiteit van diersoorten). Zo verhoogt de afwisseling op de Eng en de recreatieve belevingswaarde. En dat past bij de verdere uitbreiding van de wandelroutes. Kleinschalige graanteelt op de Eng is niet direct economisch rendabel. De uitdaging is om een systeem (open coöperatie), een eigen afzet en/of een duurzame stimuleringsregeling te ontwikkelen die het verbouwen van graan op de Eng mogelijk maakt als alternatief voor het huidige maïs. Daarom is in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze ambitie.