Ontwikkelen van een toetsingskader voor opstal- en schuilmogelijkheden

Als nadere uitwerking van de reeds ontwikkelde catalogus van bouwwerken op de Eng en om een basis te kunnen bieden voor beleidslijn over opstal en schuilmogelijkheden op de Wageningse Eng is het nodig dat een objectief toetsingskader wordt ontwikkeld. Wat mag je waar nu wel en niet ontwikkelen. Nu mag er niets en gebeurt er toch van alles. Er is al eens een inventarisatie gemaakt. De inschatting is dat het gaat om 20/30 echte knelpunten. De ontwikkeling van dit kader draagt bij aan het tegengaan van de verrommeling en leidt tot aantrekkelijke zichtlijnen, maar biedt een deel van de gebruikers en ondernemers ook de mogelijkheid om in opstal- en schuilmogelijkheden te voorzien.