Een landschappelijke en ecologische verbetering van de Eng

Door ondernemers te laten meewerken aan ecologisch beheer van akkers en akkerranden ontstaat weer een meer open landschap. Vanuit de stadsranden en wandelroutes ontstaan er mooie doorzichten op het gebied.