KSB-projecten

Dankzij de subsidie Kleine Stedenbeleid (KSB) van de gemeente Wageningen kan de SWE een aantal concrete projecten op de Eng uit te voeren. De projecten versterken van het profiel van de Eng als aantrekkelijk wandelgebied en verbeteren van de belevingswaarde van de Eng.

Aankleding wandelroutes

De wandelpaden op de eng worden voorzien van van informatiepanelen, bankjes en (maximaal) twee speelplekken voor kinderen.

Een landschappelijke en ecologische verbetering van de Eng

Ondernemers worden gestimuleerd mee te werken aan het ecologisch beheer van akkers en akkerranden. Zo ontstaat weer een meer open landschap.

Een impuls aan het kleinschalig ondernemerschap

Ondernemers krijgen de kans om nieuwe economische dragers voor het gebied te ontwikkelen. De SWE helpt hen met het realiseren van nieuwe ideeën passend bij de Eng.

Stimuleren van duurzaam agrarisch ondernemerschap

Het ontwikkelen van duurzaam agrarisch ondernemerschap is een voorwaarde voor het behoud van het karakteristieke landschap. De SWE onderzoekt o.a. de mogelijkheden voor kleinschalige graanteelt.

Ontwikkelen van een toetsingskader voor opstal- en schuilmogelijkheden

De SWE heeft het ontwikkelde toetsingskader als advies aangeboden aan de gemeente. Lees meer.

Historische videodocumentatie: ‘Beleving van de Wageningse Eng in beeld’

Door middel van verhalen van mensen die op de Eng leefden en werkten wordt een beeld geschetst van de laatste 100 jaar van het gebied. Bekijk de interviews

Natuurlijke verharding 1e Honingblokpad

Het 1e Honingblokpad verandert na iedere regenbui of vorstperiode in een kolossale modderpoel. De SWE onderzoekt de mogelijkheden om dit pad beter begaanbaar te maken.

Impuls aan de sociale cohesie/verbinding op de Eng

Door middel van bijv. deze nieuwe website zet de SWE zich in om bewoners, bezoekers en ondernemers op de Eng met elkaar te verbinden.