Inventarisatie Flora & Fauna

Update 7-feb-2024: Download Rapport Inventarisatie 2022

De Eng  heeft hoge ecologische waarden, maar wat er precies aan planten en dieren zit en waar deze precies zitten is eigenlijk niet bekend. De Stichting Wageningse Eng heeft de KNNV Wageningen gevraagd om in 2022 de planten en dieren op de Eng te inventariseren. Daarvoor wordt de medewerking van zoveel mogelijk grondeigenaren gevraagd, zodat een goed beeld ontstaat.

Maar iedereen kan ook zelf meehelpen, ook als je (nog) niet zoveel planten en dieren kent. Tegenwoordig heb je daar leuke apps voor, waarbij je een foto van een plantje of beestje kunt maken en dan vertelt de app wat het is. Door het uploaden van de waarneming help je vervolgens mee met het in kaart brengen van de planten en dieren op de Eng.

Op de website van IVN Natuureducatie staat uitgelegd hoe je met de gratis app Obsidentify kunt meehelpen met het inventariseren van planten en dieren. Ook leuk voor de kinderen: je kunt badges verzamelen voor verschillende soortgroepen. Hoe meer waarnemingen, hoe meer badges. Klik hier voor uitleg over hoe Obsidentify werkt.