Erfbeplanting

De SWE biedt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) bewoners van Eng de mogelijkheid een erfbeplantingsplan te laten opstellen. Doel van de regeling is om zoveel mogelijk erven en percelen te realiseren met streekeigen beplanting. Na goedkeuring van een aanvraag kunnen deelnemers een plan laten opstellen door SLG, de kosten daarvan worden vergoed tot een maximum van €250. Daarnaast wordt de plantsoenaanschaf voor 50% vergoed, met een maximum van €250. Dankzij de regeling is sinds 2012 de schop op meer dan 20 locaties op de Eng in de grond gestoken en zijn al veel erven en percelen opgeknapt.