Adviesnota Schuilgelegenheden

Stichting de Wageningse Eng heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan het opstellen van een adviesnota over nieuw beleid voor opslag- en schuilgelegenheden op de Wageningse Eng. Wij hebben als SWE dit lastige vraagstuk opgepakt omdat er bij alle betrokkenen – gebruikers, bewoners en belangbehartigers – een grote behoefte bestaat aan meer duidelijkheid. Het recent bijgestelde bestemmingsplan loste dit vraagstuk niet op en daarom hebben wij, in samenspraak met de gemeente Wageningen, de bouwstenen geleverd voor de ontwikkeling van een aparte beleidslijn.

Meer informatie: