Mooie opkomst bij de jaarvergadering

Op 12 januari vond de jaarlijkse Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel van de Stichting Wageningse Eng plaats in de kantine van recreatiepark de Wielerbaan. De avond kende een mooie opkomst. Het vernieuwde bestuur van de SWE had de gelegenheid zich voor te stellen aan de circa dertig aanwezigen en inzage te geven in haar activiteiten en haar ambities voor 2015. Er was vervolgens alle gelegenheid om punten aan de orde te stellen en als nieuwe ideeën in te brengen. Eén van de onderwerpen betrof het geven van een impuls aan het kleinschalig ondernemerschap. Op de Wageningse Eng zijn diverse mogelijkheden voor nieuwe economische dragers of het versterken van bestaande initiatieven. Voor het ondersteunen van enkele initiatieven is subsidie beschikbaar.
Na de pauze gaf Otto Vloedgraven een inleiding over de kansen voor graanteelt en duurzaam agrarisch ondernemerschap op de Wageningse Eng. De discussie die dat opleverde geeft voeding aan verder onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame graanteelt.

Wim Huijser