Ecologisch weidebeheer voor paardenhouders

Eind oktober gaf Rienk Noordhuis van ecologisch adviesbureau De Groene Ruimte een presentatie over ecologisch weidebeheer voor paardenhouders.

Hij ging een aantal praktische maatregelen toelichten die u in uw weide kunt toepassen. Met behulp van deze maatregelen maakt u uw weide aantrekkelijker en natuurlijker, zowel voor uw paard als andere planten- en diersoorten. Hij ging bijvoorbeeld in op het gebruik van fructaanarme grassen of het niet bemesten van randen en overhoekjes.

 

De Groene Ruimte heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar de ecologie van de Eng en op basis daarvan een aantal adviezen uitgebracht die de planten en dieren op de Eng ten goede komen. Ecologisch weidebeheer is daar één van.