Dag van de Wageningse Eng op zaterdag 28 september

Binnenkort is het weer zover. De Dag van de Wageningse Eng op zaterdag 28 september. Dit jaar is het allemaal iets anders dan andere jaren. Niet langer het eerste weekend van oktober als moment, maar het laatste weekend van september. We hopen daarmee de weergoden nog iets beter te treffen en ook dat er nog volop oogst en bloemen zijn om aan te bieden. En de locatie is ook een beetje gewijzigd. Niet op het ‘veldje van Louis’ aan de Dolderstraat, maar bij de korfbalvereniging aan de Dolderstraat. Dat scheelt qua afstand bijna niets maar is toch heel anders. De korfballers zijn weg en de oude korfbalplek wordt nu door diverse groepen gebruikt. Omdat de korfbalplek veel potentie heeft voor de Eng en er nog geen definitieve zicht is op een nieuwe gebruiker zijn wij daar dit jaar graag te gast. Op die manier kunnen we extra aandacht vragen voor deze bijzondere locatie.

Er zijn gelukkig ook zaken die niet veranderen. Zo is de opzet van het programma min of meer gelijk. In de ochtend vanaf 10:30 uur is er veel aandacht voor producten en activiteiten op de Eng en een uitgebreid kinderprogramma. In de middag ligt de focus meer op muziek en de inwendige mens met diverse producten van de Eng. De Korenschoof presenteert haar nieuwe biersoort en ook dit jaar worden er weer volop pannenkoeken gebakken.

In het programma zit nog een interessante lezing over de geologie van de eng en willen we de gemeente vragen om op ambtelijk dan wel bestuurlijk niveau iets meer te vertellen over de stand van zaken en resultaten van het visietraject op de Eng.

Hou de verdere berichtgeving in de gaten en hopelijk treffen wij elkaar op zaterdag 28 september!