Visie op Wageningense Eng in afrondingsfase

Na een moeizame start in 2018 heeft de gemeente Wageningen de de aanpak van de ontwikkeling van een visie voor de Wageningse Eng gewijzigd. De grote participatiebijeenkomsten heeft men in 2019 verwisseld voor een klankbordgroep waarin de gebruikers van de eng breed vertegenwoordigd zijn. Voor de zomer is deze actieve groep drie keer bij elkaar … Lees meer