Bijeenkomst Duurzaam watergebruik op de Eng

Thema: Wat kunnen we er samen aan doen?

Wanneer: Dinsdag 16 januari 2024
Tijd:
19.30 – 22.00 uur
Plaats: Oude VADA korfbalkantine Dolderstraat 88
Documentatie: Eindrapport Duurzaam Watergebruik op de Wageningse Eng 2023

De kranten staan er vol van. Verantwoord omgaan met water is een steeds belangrijker en urgenter maatschappelijk thema geworden. Maar hoe zit het met ‘water’ op onze Wageningse Eng?

  • Wat is de situatie, qua waterbeschikbaarheid, -gebruik en -beheer?
  • Zijn we als gebruikers met zijn allen goed bezig?
  • Wat valt er eventueel te verbeteren en hoe krijgen we dat samen voor elkaar?

Met deze vragen heeft de Stichting Wageningse Eng (SWE) in 2021 de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit benaderd. Dit heeft uitgemond in een onderzoek met de centrale vraag:

Hoe kunnen betrokkenen op de Eng nu en in de toekomst duurzaam (in kwantiteit en kwaliteit) omgaan met water?

In deze bijeenkomst worden de bevindingen en aanbevelingen uit de onderzoeksfase besproken. Dit het doel om samen te bepalen welke maatregelen het meest wenselijk en haalbaar zijn, en vooral om te kijken hoe deze met de verschillende partijen (zoals gebruikers op de Eng, gemeente, SWE, Waterschap) concreet opgepakt kunnen worden.

Programma:

  • Viola Bennink (Wageningen UR, coördinator van het waterproject) presenteert de hoofdbevindingen van het onderzoek.
  • Maarten Veldhuis geeft vanuit de visie, perspectieven en ervaringen van het Waterschap Vallei & Veluwe aan wat er op de Eng opgepakt zou kunnen worden.
  • Harry Post van de gemeente Wageningen kijkt vanuit een beleidsbril hoe waterbeheer en gewenste maatregelen op de Eng kunnen worden bevorderd.

Met de deelnemers zullen in werkgroepen prioritaire maatregelen worden geïdentificeerd en welke stappen door wie nodig zijn voor hun realisering. Voorgesteld wordt dat een gemengde klankbordgroep hiermee aan de slag gaat.

Tijdens de bijeenkomst onthult Berna Meppelink haar water kunstwerk dat speciaal op het Eng-waterproject geïnspireerd is.

Alle rapporten en overige informatie over het project zijn te vinden op de website van de Wetenschapswinkel.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Wageningse Eng in samenwerking met het Waterschap, de gemeente Wageningen en de Wageningen UR.
Contactpersoon: Herman Savenije (herman.savenije@planet.nl).

Plaats een reactie