Bestuurswissel tijdens nieuwjaarsbijeenkomst SWE

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting de Wageningse Eng op maandag 18 januari 2016, hebben bestuur en deelnemers afscheid genomen van Conny Almekinders als algemeen bestuurslid van Stichting de Wageningse Eng. Conny heeft zich sinds de oprichting van de SWE in 2009 ingezet voor de Eng. Conny was pragmatisch, heeft een sterke verbondenheid en liefde voor dit prachtige gebied en vormde ook het kritisch geweten van het bestuur. Conny was altijd bereid om daar waar mogelijk de handen uit de mouwen te steken. Voor dat alles hebben we haar ook uitgebreid bedankt. Conny blijft overigens ook in 2016 betrokken bij de organisatie van de Dag van de Wageningse Eng.

Wij zijn als bestuur verheugd dat de plek van Conny per direct wordt opgevolgd door Céline Hoon. Dit jeugdige (28) aanstormend talent heeft de stichting in de afgelopen twee jaar op diverse manieren professioneel ondersteund en die kennismaking smaakte naar meer. Céline past als communicatie deskundige met een landbouwkundige achtergrond prima in ons team. Als enige vrouwelijke bestuurslid zal ze voorlopig alleen haar ‘mannetje’ moeten staan. Wij spreken als ambitie uit dat we dit jaar opnieuw vanuit de vrouwelijke vleugel nog wat extra versterking gaan aantrekken.

Het bestuur heeft in de nieuwjaarsbijeenkomst aangegeven dat zij zich in de komende jaren verder zal inzetten op de versterking van de ecologische en landschappelijke waarden, het creëren van aantrekkelijke voorzieningen voor de jeugd, en de stimulering van enthousiaste en bij het landschap passende volkstuinders. Wij zullen ook de ondernemers van de Eng die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de Eng blijven ondersteunen, met onder andere de Dag van de Wageningse Eng. Er liggen nog voldoende uitdagingen in het verschiet. De openheid landschap en het voorkomen van verrommeling werden ook ditmaal opnieuw als aandachtspunten aan de orde gesteld. Er is dus kortom, nog genoeg te doen.

Indien u een bijdrage wil leveren aan de Wageningse Eng, door te helpen bij de uitvoering van diverse projecten, of als u bestuurlijke ambities heeft, aarzel dan niet om die bij ons kenbaar te maken (wageningseeng@gmail.com).

De nieuwjaarsbijeenkomst kon vanwege steun van Hotel de Wageningse Berg (de startplaats van het Klompenpad over de eng) dit jaar op deze mooie locatie plaatsvinden, waarvoor onze dank.
Op naar een groen, open, wuivend en glooiend 2016.

Ronald Lanters
vz Stichting Wageningse Eng

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst gaf Rienk Noordhuis van De Groene Ruimte een presentatie over de ecologische waarden van de Eng. Hij vertelde welke bijzondere planten- en dierensoorten er allemaal te vinden zijn. En dat bleken er een heleboel: zo vind je op de Eng bijvoorbeeld een aantal zeldzame uilensoorten als de ransuil, de steenuil en de kerkuil. Ook komen maarliefst de helft van alle vlindersoorten die in Nederland leven op de Eng voor.
Download de presentatie (pdf)