Auteur: Stichting Wageningse Eng

Informatieavond ecologische inventarisatie Wageningse Eng

Informatieavond ecologische inventarisatie Wageningse Eng De Wageningse Eng heeft een diversiteit aan natuurwaarden. Dit blijkt uit veldinventarisaties, die zijn uitgevoerd in 2022 door de KNNV Wageningen (Vereniging voor Veldbiologie) op initiatief van de Stichting...

Bijeenkomst Visie Wageningse Eng op zaterdag 26 November

Informatie- en Inspiratiebijeenkomst Visie Wageningse Eng Wat kunnen we (samen) oppakken? 26 november 2022, 14.00 -17.00 uur (inloop 13.30 uur met koffie/thee) Oude korfbalkantine, Dolderstraat 88 De Eng is een van de mooiste plekjes...

Naar duurzaam watergebruik op de Wageningse Eng

Voor de gebruikers op de Wageningse Eng, zoals akkerbouwers, dierenhouders, volkstuinders, pluktuinhouders en kwekerijen is water essentieel om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Watertekorten kunnen ook de natuurlijke rijkdom op de Eng ernstig...

Handhaving

De gemeente heeft de SWE gevraagd om advies over handhaving op de Eng. Sinds de Gebiedsvisie is vastgesteld is gewerkt aan het bestemmingsplan en nu wordt er gewerkt aan de handhaving. Ons advies is...

Meidoornhagen

Goed nieuws: de Gemeenteraad heeft besloten om mee te werken aan het aanvragen van een ontheffing bacterievuur voor de Wageningse eng. In september 2021 moest een prachtige meidoornhaag op last van de overheid gerooid...

Melding mogelijke aanleg van een paardenbak

Op basis van een melding over de mogelijke aanleg van een paardenbak bij de Buissteeg hebben wij poolshoogte genomen van de situatie ter plekke. Wij hebben een dergelijk bouwwerk niet gevonden. Wel zie je...